nexus

a connection or series of connections linking two or more things [Oxford Dictionary]

 

 

Jesteśmy firmą, która od 1993 roku skutecznie łączy interesy europejskich przedsiębiorstw

USŁUGIKONTAKT

Paliwa alternatywne - wodór

Realizujemy innowacyjne projekty z obszaru gospodarki wodorowej. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym dotacji. Analizy rynku, studia wykonalności, biznesplany.

Rynek LNG

Przygotowujemy wysoko specjalistyczne projekty w obszarze małoskalowego wykorzystania LNG. Innowacyjne bunkierki LNG. Generacja energii elektrycznej w portach. Logistyka LNG.

Optymalizacja biznesowa

Realizujemy audyty organizacji, mapowanie procesów biznesowych, audyty kosztów, projektowanie struktur organizacyjnych. Wykonujemy zaawansowane modele finansowe.

Jako członek Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych jesteśmy teraz częścią Europejskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych HYDROGEN EUROPE.

Stowarzyszenie skupia ponad 100 firm przemysłowych, 68 organizacji badawczych oraz 13 innych stowarzyszeń. Współpracuje z instytucjami Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajów członkowskich na rzecz rozwoju ogniw paliwowych i technologii wodorowych. Do stowarzyszenia należą m.in. firmy 3M, Airbus, Alstom, Anglo American, Audi, BMW GROUP, China Energy, General Motors, Toyota.

Członkowie Stowarzyszenia Hydrogen Europe mają realny wpływ na formułowanie zasad przyznawania środków z Funduszy Unijnych na projekty związane z czystymi technologiami.

 

NEXUS w liczbach:

lat doświadczenia w realizacji projektów doradczych

podjętych inicjatyw i zrealizowanych projektów

Aktualności:

Nasz konsultant na 24h Hydrogen Challenge

W dniach 16-17 maja, nasz konsultant, Walerian Majewski, miał okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu promującym rozwiązania wodorowe. 24h Hydrogen Challenge to wyzwanie, podczas którego zawodnicy muszą w czasie 24 godzin pokonać maksymalnie dużą liczbę kilometrów...

Studium wykonalności budowy bunkierki LNG

W 2017 roku zrealizowaliśmy projekt opracowania studium wykonalności innowacyjnej bunkierki LNG z opcją świadczenia usługi generacji energii elektrycznej. Projekt wykonany na zlecenie wiodącej, polskiej spółki z branży energetycznej. Projekt obejmował analizę...

Referencje LOTOS Paliwa Sp. z o.o. – dofinansowanie w zakresie elektromobilności

Otrzymaliśmy referencje LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dotyczące przeprowadzenia usługi doradczej w zakresie pozyskania dofinansowania dla projektu pilotażowego wdrożenia elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN. NEXUS Consultants sporządził dokumentację aplikacyjną...

Podziękowanie Ministerstwa Rozwoju – konferencja pn. Inwestowanie w innowacyjny i zrównoważony transport – możliwości z CEF

Otrzymaliśmy podziękowanie Ministerstwa Rozwoju za pomoc w przygotowaniu konferencji pn. Inwestowanie w innowacyjny i zrównoważony transport - możliwości CEF. Konferencja odbyła się w grudniu 2016 roku w Międzyzdrojach. Przedsięwzięcie to przyczyniło się do...

Tomasz F. Pelc
Prezes Zarządu NEXUS Consultants

Absolwent Wydziału Mechanicznego na Politechnice Gdańskiej. Uzyskał dyplom Master of Business Administration pod kierunkiem Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, Uniwersytetu Gdańskiego i Strathclyde Business School. Odbył staże naukowe na Uniwersytetach w Mediolanie i Messynie oraz Schiffahrtmedizinisches Instytut der Marine w Kilonii.
Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych oraz Inżynierów Mechaników Polskich.
Związany z pracą doradczą od 1993 roku.

Mirosław Siatkowski
Dyrektor Zarządzający

Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1988-1999 Asystent w katedrze Wydziału Ekonomiki i Transportu Uniwersytetu Gdańskiego.
Związany z pracą w konsultingu od 1991 roku.

Halina Królczyk
Dyrektor Operacyjny

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, w specjalności Marketing. Ukończyła również studia podyplomowe z Finansów UE na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Controllingu na Politechnice Gdańskiej.
Związana z pracą w konsultingu od 1997 roku.

Anna Otwinowska
Dyrektor Operacyjny

Absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła także studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse na Politechnice Gdańskiej.

Wspieramy sport

Nexus Team to zespół kolarski zrzeszający pomorskich zawodników i zawodniczki. W skład teamu wchodzą: 6 pań ścigających się na szosie i w maratonach MTB oraz 13 Panów także reprezentujących team na imprezach szosowych i w licznych zawodach MTB – zarówno w kraju jak i zagranicą. W roku 2015 największym drużynowym sukcesem było zajęcie 3 miejsca w generalnej klasyfikacji drużynowej Skandia Maraton Lang Team.

NEXUS Consultants