ul. Wielkopolska 403, 81-531 Gdynia

tel.: (+48) 58 66 18 300
tel.: (+48) 58 50 05 310
fax: (+48) 58 50 05 303

Godziny otwarcia biura: 8:30 – 17:00 w dni powszednie.

e-mail: nexus@nexus.pl

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr KRS 0000129683.
Kapitał zakładowy 240.000,- PLN
NIP: 586-20-21-161