W drugiej połowie 2016 roku NEXUS Consultants Sp. z o.o. zrealizował projekt obejmujący:referencje_pge

  • przeprowadzenie audytu przepływowych elektrowni wodnych, w tym analizę i ocenę modelu organizacyjnego, działalności inwestycyjnej i operacyjnej oraz stanu prawnego majątku,
  • analizę obecnych i spodziewanych regulacji prawnych i ocenę perspektyw rozwoju małych elektrowni wodnych,
  • przedstawienie funkcjonujących modeli działania MEW oraz analizę benchmarkingową,
  • wskazanie potencjału poprawy efektywności,
  • opracowanie rekomendacji w zakresie działań optymalizacyjnych, ukierunkowanych na poprawę wyników finansowych źródeł wytwórczych.