Właśnie zakończyliśmy projekt związany z realizacją planu marketingowego dla polskiej sieci restauracji i firmy cateringowej. Prace obejmowały analizę konkurencji oraz realizację segmentacji klientów indywidualnych, w oparciu o ilościowe badania marketingowe. Analizy stanowiły podstawę do określenia cyklów życia produktów spółki, kierunków rozwoju oraz działań marketingowych na kolejne dwa lata.
Nasze opracowanie miało charakter kompleksowy – obejmował takie aspekty działalności, jak organizacja struktur sprzedaży, wytyczne do zmian w zakresie polityki cenowej, strategie wejścia w nowe segmenty rynku oraz dywersyfikacji działalności.