Pozyskaliśmy dofinansowanie dla naszego Klienta – ASE

W 2016 roku zrealizowaliśmy projekt, którego celem było pozyskanie środków z funduszy unijnych na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Prace obejmowały m.in.: identyfikację potrzeb spółki w zakresie dofinansowania, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku), opracowanie biznesplanu inwestycji (załącznik do wniosku), przygotowanie przedstawicieli Spółki do prezentacji...

Czytaj dalej

Audyt małych elektrowni wodnych PGE EO

W drugiej połowie 2016 roku NEXUS Consultants Sp. z o.o. zrealizował projekt obejmujący: przeprowadzenie audytu przepływowych elektrowni wodnych, w tym analizę i ocenę modelu organizacyjnego, działalności inwestycyjnej i operacyjnej oraz stanu prawnego majątku, analizę obecnych i spodziewanych regulacji prawnych i ocenę perspektyw rozwoju małych elektrowni wodnych, przedstawienie...

Czytaj dalej

Go IRAN – doświadczenia

NEXUS przeprowadził analizy techniczne produktów, które mają być przedmiotem eksportu do Iranu, w celu oceny, czy produkty te lub ich zasadnicze elementy, podlegają ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zbadano, czy znajdują się one na listach kontrolnych, takich jak: – lista produktów podwójnego zastosowania, – lista...

Czytaj dalej

Optymalizacja zarządzania procesowego

W 2015 roku zakończyliśmy projekt doradczy związany z usprawnieniem zarządzania procesowego w jednej z wiodących polskich spółek rynku energii elektrycznej. Projekt, zrealizowany w trzech etapach, obejmował następujące elementy: Opracowanie metodyki podejścia procesowego na potrzeby realizacji Projektu, obejmującej zasady wyodrębniania, podziału i klasyfikacji procesów, zasady...

Czytaj dalej

Konferencja Przetwarzanie i Magazynowanie Energii – podsumowanie

W dniach 26-27 marca 2015 roku w Ożarowie Mazowieckim odbyła się konferencja Magazynowanie i Przetwarzanie Energii 2015, której firma NEXUS Consultants Sp. z o.o. była jednym z inicjatorów i współorganizatorów. Było to pierwsze w Polsce spotkanie rozpoczynające debatę o możliwościach i konieczności wykorzystania nowoczesnych technologii magazynowania i przetwarzania energii w...

Czytaj dalej

Konferencja Przetwarzanie i Magazynowanie Energii

Serdecznie    zapraszamy   na   organizowaną   przez   Izbę   Gospodarczą   Gazownictwa   Konferencję, która odbędzie się w  dniach 26-27 marca 2015 roku w Ożarowie Mazowieckim (Hotel MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel). Jest to pierwsze tego typu w Polsce spotkanie biznesowe dotyczące magazynowania energii. Konferencja będzie okazją do debaty nad kierunkami...

Czytaj dalej

Wsparliśmy w programie likwidacji kotłów (Kawka 2014)

Firma NEXUS Consultants z powodzeniem wsparła swoich partnerów (Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Urząd Miasta w Gdańsku, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, wspólnoty mieszkaniowe) w pozyskaniu wsparcia na likwidację kotłów i pieców węglowych w ramach Programu Kawka (Edycja 2014). Program Kawka finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i...

Czytaj dalej

Perspektywa rozwoju gospodarki wodorowej

W ostatnim tygodniu Toyota ogłosiła, że nowy pojazd wykorzystujący w napędzie ogniwa paliwowe, będzie produkowany seryjnie. Bardzo nas to cieszy, gdyż my również przewidujemy istotny wzrost podaży wodoru, jak i rozwój technologii wykorzystujących to paliwo. Już w chwili obecnej posiadamy istotne doświadczenia w zakresie analizy rynku oraz technologii wodorowych, realizowanych na...

Czytaj dalej

Referencje – rynek ciepła i pozyskanie dofinansowania (GPEC)

W latach 2013-2014 firma NEXUS Consultants realizowała na zlecenie Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej projekt „Ciepło na rynkach rewitalizowanych”. Projekt obejmował badanie potencjału energetycznego obszarów rewitalizowanych w Gdańsku oraz identyfikację możliwych źródeł zewnętrznych dofinansowania inwestycji, polegających na modernizacji źródeł...

Czytaj dalej

Przekształcenia w branży stoczniowej

Rok 2013 stanął pod znakiem realizacji istotnych projektów w branży stoczniowej. Jako partner MARS FIZ – MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Grupy NAUTA z Gdyni wykonaliśmy strategię właścicielską i inwestycyjną oraz strategię rozwoju. W chwili obecnej, uczestniczymy w procesie wdrożenia tej ostatniej. Strategia Grupy NAUTA została sporządzona w oparciu o...

Czytaj dalej