Audyt małych elektrowni wodnych PGE EO

W drugiej połowie 2016 roku NEXUS Consultants Sp. z o.o. zrealizował projekt obejmujący: przeprowadzenie audytu przepływowych elektrowni wodnych, w tym analizę i ocenę modelu organizacyjnego, działalności inwestycyjnej i operacyjnej oraz stanu prawnego majątku, analizę obecnych i spodziewanych regulacji prawnych i ocenę perspektyw rozwoju małych elektrowni wodnych, przedstawienie...

Czytaj dalej

Referencje PERN „Przyjaźń” S.A. – koncepcja

Koncepcja zagospodarowania terenów W okresie lipiec-sierpień 2013 roku realizowaliśmy dla PERN „Przyjaźń” S.A. projekt doradczy, polegający na opracowaniu koncepcji działalności, obejmującej zagospodarowanie terenów inwestycyjnych, wraz z modelem finansowym. Prace obejmowały m.in.: opis możliwych scenariuszy zagospodarowania terenu, w oparciu o przeprowadzone analizy...

Czytaj dalej

Rynek offshore w kontekście polskiego przemysłu stoczniowego

Ostatnio zrealizowane projekty, na rzecz największych polskich przedsiębiorstw z sektora energetycznego, a także reprezentujących przemysł stoczniowy wskazują na nieustanne zainteresowanie inwestycjami w energetykę wiatrową na morzu. Mimo utrzymującej się niepewności w Polsce, w związku z pracami nad nową ustawą OZE, segment offshore w dalszym ciągu jest postrzegany jako...

Czytaj dalej

Referencje – PGNiG – Smart Metering

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. udziela referencji firmie NEXUS Consultants Sp. z o.o. Firma NEXUS Consultants na zlecenie PGNiG S.A. zrealizowała w 2011 oraz w 2012 roku następujący projekt doradczy: Analiza techniczna, organizacyjna i ekonomiczna wdrożenia inteligentnego opomiarowania (przyp NEXUS: w tym Cost-Benefit Analysis, tj. CBA) w gazownictwie z punktu widzenia Grupy...

Czytaj dalej

Referencje – PGNiG Energia SA – elektrownia (gaz ziemny)

W ramach prac konsultanci NEXUS Consultants Sp. z o.o. opracowali model finansowy analizowanej elektrowni, uwzględniający wszystkie kluczowe parametry projektu, decydujące o jego efektywności finansowej, takie jak: założenia makroekonomiczne, koszty pozyskania gazu ziemnego i ceny sprzedaży energii elektrycznej (spark spread), parametry techniczne elektrowni (sprawność, poziom emisji...

Czytaj dalej

Referencje – ENERGA Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.

Celem prac była weryfikacja kompletności dokumentacji budowlanej, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i umów, pod kątem możliwości wybudowania, uruchomienia i eksploatacji farm elektrowni wiatrowych. Zakres prac obejmował badania aspektów: prawnych, ochrony środowiska, technicznych, w tym energetycznych, finansowych. Konsultanci firmy NEXUS przeprowadzili audyt projektu, przeanalizowali...

Czytaj dalej

Analiza przedprywatyzacyjna – przeładunki masowe

Na potrzeby klienta, zostały wykonane analizy przeprywatyzacyjne oraz wycena spółki zajmującej się przeładunkiem masowym. Analizy obejmowały następujący zakres: analiza stanu i perspektyw, analiza sytuacji prawnej majątku Spółki, ocena realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska. Wycena wykonana została dwiema metodami: wartości skorygowanych...

Czytaj dalej

Analiza opłacalności nabycia elektrowni

Właśnie zakończyliśmy pracę nad analizą opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na nabyciu elektrowni. W ramach projektu wykonano prognozę sprawozdań finansowych Elektrowni, oszacowano przepływy pieniężne, dokonano oceny opłacalności inwestycji oraz sporządzono rozbudowaną analizę ryzyka wskazującą na kluczowe obszary decydujące o opłacalności...

Czytaj dalej

Konsolidacja spółek energetycznych

Na przełomie 2010 i 2011 roku miały miejsce istotne przekształcenia organizacyjne, mające na celu konsolidację segmentu elektrowni wodnych w grupie energetycznej obsługiwanej przez NEXUS Consultants Sp. z o.o. Polegały one na: zakupie przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw przez podmiot przejmujący, połączeniu przez przejęcie, na podstawie art. 492 par. 1 ust....

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OBRÓT SA

Określenie zasadności oraz docelowego modelu wdrożenia nowej usługi audytu optymalizacyjnego dla klientów instytucjonalnych. Prace obejmowały koordynację oraz realizację badań jakościowych z obecnymi i potencjalnymi klientami biznesowymi i strategicznymi ENERGA-OBRÓT SA. W rekrutacji respondentów wykorzystano istniejące relacje firmy NEXUS z przedstawicielami biznesów różnych...

Czytaj dalej