Analiza przedprywatyzacyjna – przeładunki masowe

Na potrzeby klienta, zostały wykonane analizy przeprywatyzacyjne oraz wycena spółki zajmującej się przeładunkiem masowym. Analizy obejmowały następujący zakres: analiza stanu i perspektyw, analiza sytuacji prawnej majątku Spółki, ocena realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska. Wycena wykonana została dwiema metodami: wartości skorygowanych...

Czytaj dalej