Go IRAN – doświadczenia

NEXUS przeprowadził analizy techniczne produktów, które mają być przedmiotem eksportu do Iranu, w celu oceny, czy produkty te lub ich zasadnicze elementy, podlegają ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zbadano, czy znajdują się one na listach kontrolnych, takich jak: – lista produktów podwójnego zastosowania, – lista...

Czytaj dalej

Referencje – rynek ciepła i pozyskanie dofinansowania (GPEC)

W latach 2013-2014 firma NEXUS Consultants realizowała na zlecenie Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej projekt „Ciepło na rynkach rewitalizowanych”. Projekt obejmował badanie potencjału energetycznego obszarów rewitalizowanych w Gdańsku oraz identyfikację możliwych źródeł zewnętrznych dofinansowania inwestycji, polegających na modernizacji źródeł...

Czytaj dalej

Referencje PERN „Przyjaźń” S.A. – koncepcja

Koncepcja zagospodarowania terenów W okresie lipiec-sierpień 2013 roku realizowaliśmy dla PERN „Przyjaźń” S.A. projekt doradczy, polegający na opracowaniu koncepcji działalności, obejmującej zagospodarowanie terenów inwestycyjnych, wraz z modelem finansowym. Prace obejmowały m.in.: opis możliwych scenariuszy zagospodarowania terenu, w oparciu o przeprowadzone analizy...

Czytaj dalej

Referencje – PGNiG – Smart Metering

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. udziela referencji firmie NEXUS Consultants Sp. z o.o. Firma NEXUS Consultants na zlecenie PGNiG S.A. zrealizowała w 2011 oraz w 2012 roku następujący projekt doradczy: Analiza techniczna, organizacyjna i ekonomiczna wdrożenia inteligentnego opomiarowania (przyp NEXUS: w tym Cost-Benefit Analysis, tj. CBA) w gazownictwie z punktu widzenia Grupy...

Czytaj dalej

Referencje Lubinpex – Plan marketingowy (gastronomia)

Nexus Consultants Sp. z o.o., na zlecenie spółki PHU Lubinpex Sp. z o.o.  z siedzibą w Lubinie, w 2010 roku sporządziła opracowanie pt. „Plan marketingowy spółki PHU Lubinpex Sp. z o.o. na lata 2011-2012”. Zakres opracowania, realizowanego w ramach zlecenia, obejmował prace analityczne, poprzedzające budowę planu marketingowego oraz konstrukcję właściwego planu. Prace...

Czytaj dalej

Referencje EDF – analiza rynku gazu ziemnego

W okresie od lutego do marca 2010 roku Spółka NEXUS Consultanst Sp. z o.o. opracowała na zlecenie Edf Polska Sp. z o.o. raport zawierający szczegółową analizę aktualnego stanu oraz perspektyw rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce. Prace doradcze realizowane przez Konsultantów NEXUS Consultants Sp. z  o.o. obejmowały m.in. sporządzenie bilansu gazu ziemnego w Polsce w perspektywie 10...

Czytaj dalej

Referencje PGNiG – wdrożenie nowej oferty produktowej

W okresie od maja 2007 roku do grudnia 2009 roku Spółka NEXUS Consultants zrealizowała na zlecenie PGNiG SA prace doradcze, których celem była: analiza dotychczasowych działań GK PGNiG w zakresie oferty produktowej, segmentacja klientów i wdrożenie nowej oferty produktowej dla klientów indywidualnych. W ramach zrealizowanych prac NEXUS Consultants Sp. z o.o. wykonała szereg analiz, w...

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OBRÓT SA

Określenie zasadności oraz docelowego modelu wdrożenia nowej usługi audytu optymalizacyjnego dla klientów instytucjonalnych. Prace obejmowały koordynację oraz realizację badań jakościowych z obecnymi i potencjalnymi klientami biznesowymi i strategicznymi ENERGA-OBRÓT SA. W rekrutacji respondentów wykorzystano istniejące relacje firmy NEXUS z przedstawicielami biznesów różnych...

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OBRÓT SA

LUTY 2009 – REKOMENDACJE ENERGA-OBRÓT S.A. Opracowanie oferty produktowej dla klientów indywidualnych Prace obejmowały: wykonanie analizy benchmarkingowej polskiego i europejskiego rynku energetycznego, projektowanie i koordynację badań pierwotynych klientów indywidualnych na próbie ogólnokrajowej, proces Namingu dla produktów Spółki, prace koncepcyjne, opracowanie modelu...

Czytaj dalej

Referencje PHP Mercus Sp. z o.o.

LUTY 2009 – REKOMENDACJE PHP MERCUS Sp. z o.o. Analiza zasadności budowy nowego salonu samochodowego w Lubinie. Prace obejmowały: wykonanie analizy ekonomicznej, w tym rynku samochodowego w Polsce i regionie miasta Lubina, zaprojektowanie i koordynację badań marketingowych pierwotnych oraz analizę danych z badań, zaprojektowanie i realizację badań konkurencji typu mystery...

Czytaj dalej