Audyt małych elektrowni wodnych PGE EO

W drugiej połowie 2016 roku NEXUS Consultants Sp. z o.o. zrealizował projekt obejmujący: przeprowadzenie audytu przepływowych elektrowni wodnych, w tym analizę i ocenę modelu organizacyjnego, działalności inwestycyjnej i operacyjnej oraz stanu prawnego majątku, analizę obecnych i spodziewanych regulacji prawnych i ocenę perspektyw rozwoju małych elektrowni wodnych, przedstawienie...

Czytaj dalej

Optymalizacja zarządzania procesowego

W 2015 roku zakończyliśmy projekt doradczy związany z usprawnieniem zarządzania procesowego w jednej z wiodących polskich spółek rynku energii elektrycznej. Projekt, zrealizowany w trzech etapach, obejmował następujące elementy: Opracowanie metodyki podejścia procesowego na potrzeby realizacji Projektu, obejmującej zasady wyodrębniania, podziału i klasyfikacji procesów, zasady...

Czytaj dalej

Wsparliśmy w programie likwidacji kotłów (Kawka 2014)

Firma NEXUS Consultants z powodzeniem wsparła swoich partnerów (Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Urząd Miasta w Gdańsku, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, wspólnoty mieszkaniowe) w pozyskaniu wsparcia na likwidację kotłów i pieców węglowych w ramach Programu Kawka (Edycja 2014). Program Kawka finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i...

Czytaj dalej

Referencje PERN „Przyjaźń” S.A. – koncepcja

Koncepcja zagospodarowania terenów W okresie lipiec-sierpień 2013 roku realizowaliśmy dla PERN „Przyjaźń” S.A. projekt doradczy, polegający na opracowaniu koncepcji działalności, obejmującej zagospodarowanie terenów inwestycyjnych, wraz z modelem finansowym. Prace obejmowały m.in.: opis możliwych scenariuszy zagospodarowania terenu, w oparciu o przeprowadzone analizy...

Czytaj dalej

Due diligence farmy wiatrowej

W chwili obecnej, dla naszego klienta z sektora energetycznego, realizujemy projekt analizy due diligence farmy wiatrowej. Prace obejmują analizy aspektów technicznych, energetycznych, środowiskowych, a także prawnych dla projektu farmy wiatrowej. Dodatkowo, przedmiotem prac była także weryfikacja przyjętej metodyki w analizie produktywności farmy wiatrowej. Realizacja prac pozwoli na...

Czytaj dalej

Rynek offshore w kontekście polskiego przemysłu stoczniowego

Ostatnio zrealizowane projekty, na rzecz największych polskich przedsiębiorstw z sektora energetycznego, a także reprezentujących przemysł stoczniowy wskazują na nieustanne zainteresowanie inwestycjami w energetykę wiatrową na morzu. Mimo utrzymującej się niepewności w Polsce, w związku z pracami nad nową ustawą OZE, segment offshore w dalszym ciągu jest postrzegany jako...

Czytaj dalej

Referencje – PGNiG – Smart Metering

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. udziela referencji firmie NEXUS Consultants Sp. z o.o. Firma NEXUS Consultants na zlecenie PGNiG S.A. zrealizowała w 2011 oraz w 2012 roku następujący projekt doradczy: Analiza techniczna, organizacyjna i ekonomiczna wdrożenia inteligentnego opomiarowania (przyp NEXUS: w tym Cost-Benefit Analysis, tj. CBA) w gazownictwie z punktu widzenia Grupy...

Czytaj dalej

Referencje – PGNiG Energia SA – elektrownia (gaz ziemny)

W ramach prac konsultanci NEXUS Consultants Sp. z o.o. opracowali model finansowy analizowanej elektrowni, uwzględniający wszystkie kluczowe parametry projektu, decydujące o jego efektywności finansowej, takie jak: założenia makroekonomiczne, koszty pozyskania gazu ziemnego i ceny sprzedaży energii elektrycznej (spark spread), parametry techniczne elektrowni (sprawność, poziom emisji...

Czytaj dalej

Referencje – ENERGA Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.

Celem prac była weryfikacja kompletności dokumentacji budowlanej, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i umów, pod kątem możliwości wybudowania, uruchomienia i eksploatacji farm elektrowni wiatrowych. Zakres prac obejmował badania aspektów: prawnych, ochrony środowiska, technicznych, w tym energetycznych, finansowych. Konsultanci firmy NEXUS przeprowadzili audyt projektu, przeanalizowali...

Czytaj dalej

Referencje – optymalizacja procesu inwestycyjnego w EnergiaPro S.A.

Głównymi celami usługi były: efektywne wykorzystanie budżetu inwestycyjnego oraz zasobów Spółki, poprawa jakości obsługi klienta, poprzez skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wykonawstwa inwestycji. W ramach projektu konsultanci firmy NEXUS przeprowadzili: audyt procesu inwestycyjnego w Oddziałach i Centrali Spółki, mapowanie procesu...

Czytaj dalej