Go IRAN – doświadczenia

NEXUS przeprowadził analizy techniczne produktów, które mają być przedmiotem eksportu do Iranu, w celu oceny, czy produkty te lub ich zasadnicze elementy, podlegają ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zbadano, czy znajdują się one na listach kontrolnych, takich jak: – lista produktów podwójnego zastosowania, – lista...

Czytaj dalej

Referencje – PGNiG – Smart Metering

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. udziela referencji firmie NEXUS Consultants Sp. z o.o. Firma NEXUS Consultants na zlecenie PGNiG S.A. zrealizowała w 2011 oraz w 2012 roku następujący projekt doradczy: Analiza techniczna, organizacyjna i ekonomiczna wdrożenia inteligentnego opomiarowania (przyp NEXUS: w tym Cost-Benefit Analysis, tj. CBA) w gazownictwie z punktu widzenia Grupy...

Czytaj dalej

Referencje – PERN „Przyjaźń” S.A. – Fundusze Unijne

NEXUS Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na zlecenie PERN „Przyjaźń” SA świadczył usługi doradcze w zakresie wpsarcia przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych PERN „Przyjaźń” SA, współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Doradztwo obejmowało zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją...

Czytaj dalej

Referencje – PGNiG Energia SA – elektrownia (gaz ziemny)

W ramach prac konsultanci NEXUS Consultants Sp. z o.o. opracowali model finansowy analizowanej elektrowni, uwzględniający wszystkie kluczowe parametry projektu, decydujące o jego efektywności finansowej, takie jak: założenia makroekonomiczne, koszty pozyskania gazu ziemnego i ceny sprzedaży energii elektrycznej (spark spread), parametry techniczne elektrowni (sprawność, poziom emisji...

Czytaj dalej

Referencje – ENERGA Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.

Celem prac była weryfikacja kompletności dokumentacji budowlanej, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i umów, pod kątem możliwości wybudowania, uruchomienia i eksploatacji farm elektrowni wiatrowych. Zakres prac obejmował badania aspektów: prawnych, ochrony środowiska, technicznych, w tym energetycznych, finansowych. Konsultanci firmy NEXUS przeprowadzili audyt projektu, przeanalizowali...

Czytaj dalej

Referencje – optymalizacja procesu inwestycyjnego w EnergiaPro S.A.

Głównymi celami usługi były: efektywne wykorzystanie budżetu inwestycyjnego oraz zasobów Spółki, poprawa jakości obsługi klienta, poprzez skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wykonawstwa inwestycji. W ramach projektu konsultanci firmy NEXUS przeprowadzili: audyt procesu inwestycyjnego w Oddziałach i Centrali Spółki, mapowanie procesu...

Czytaj dalej

Optymalizacja procesu inwestycyjnego w spółce energetycznej

W okresie od 11-2010 do 06-2011 firma NEXUS wykonywała projekt zlecony przez polską spółkę energetyczną, którego ogólne cele stanowiły: Optymalizacja procesu inwestycyjnego pod kątem wykorzystania zasobów oraz budżetów, ze szczególnym uwzględnieniem: efektywnego wykorzystania nakładów inwestycyjnych, skrócenia czasu trwania procesu, właściwej jakości dokumentów,...

Czytaj dalej

Analiza opłacalności nabycia elektrowni

Właśnie zakończyliśmy pracę nad analizą opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na nabyciu elektrowni. W ramach projektu wykonano prognozę sprawozdań finansowych Elektrowni, oszacowano przepływy pieniężne, dokonano oceny opłacalności inwestycji oraz sporządzono rozbudowaną analizę ryzyka wskazującą na kluczowe obszary decydujące o opłacalności...

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OPERATOR SA

SIERPIEŃ 2010 – REKOMENDACJE ENERGA-OPERATOR SA „Celem Projektu było stworzenie możliwości skutecznego zarządzania procesem inwestycyjnym na poziomie całej Spółki ENERGA-OPERATOR S.A. oraz zwiększenie jego efektywności poprzez obniżenie nakładów jednostkowych na tworzenie poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej.(…) Odpowiednia wiedza i podejście metodyczne...

Czytaj dalej

Referencje ZUS

LIPIEC 2008 – REKOMENDACJE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rekomendacje za realizację projektów doradczych z zakresu analiz ekonomicznych i analiz strategicznych Jednym ze zleceń była analiza opłacalności inwestycji budowy Centralnego Ośrodka Obliczeniowego i Centrali ZUS w Warszawie. Opracowanie obejmowało ocenę projektu, uwarunkowania jego realizacji, koncepcję inwestycyjną...

Czytaj dalej