Go IRAN – doświadczenia

NEXUS przeprowadził analizy techniczne produktów, które mają być przedmiotem eksportu do Iranu, w celu oceny, czy produkty te lub ich zasadnicze elementy, podlegają ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zbadano, czy znajdują się one na listach kontrolnych, takich jak: – lista produktów podwójnego zastosowania, – lista...

Czytaj dalej

Referencje PGNiG – wdrożenie nowej oferty produktowej

W okresie od maja 2007 roku do grudnia 2009 roku Spółka NEXUS Consultants zrealizowała na zlecenie PGNiG SA prace doradcze, których celem była: analiza dotychczasowych działań GK PGNiG w zakresie oferty produktowej, segmentacja klientów i wdrożenie nowej oferty produktowej dla klientów indywidualnych. W ramach zrealizowanych prac NEXUS Consultants Sp. z o.o. wykonała szereg analiz, w...

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OBRÓT SA

Określenie zasadności oraz docelowego modelu wdrożenia nowej usługi audytu optymalizacyjnego dla klientów instytucjonalnych. Prace obejmowały koordynację oraz realizację badań jakościowych z obecnymi i potencjalnymi klientami biznesowymi i strategicznymi ENERGA-OBRÓT SA. W rekrutacji respondentów wykorzystano istniejące relacje firmy NEXUS z przedstawicielami biznesów różnych...

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OBRÓT SA

LUTY 2009 – REKOMENDACJE ENERGA-OBRÓT S.A. Opracowanie oferty produktowej dla klientów indywidualnych Prace obejmowały: wykonanie analizy benchmarkingowej polskiego i europejskiego rynku energetycznego, projektowanie i koordynację badań pierwotynych klientów indywidualnych na próbie ogólnokrajowej, proces Namingu dla produktów Spółki, prace koncepcyjne, opracowanie modelu...

Czytaj dalej