Project Manager

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, specjalności Organizacja systemów produkcyjnych. Ukończyła również studia podyplomowe „Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem” na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2003 roku silnie związana z branżą funduszy europejskich. Ponadto koordynuje i realizuje projekty doradcze m.in. z zakresu:

  • analiz strategicznych przedsiębiorstw,
  • analiz rynkowych,
  • strategii rozwoju przedsiębiorstw,
  • strategii marketingowych,
  • optymalizacji procesów,
  • biznes planów.