Oferta w układzie branżowym:

Jesteśmy członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa. Więcej…

NASI KLIENCI

Klientami NEXUS Consultants są przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, z branży energetycznej, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, transportowe, instytucje centralne i samorządowe.