Cost-betefit Analysis dla Smart Metering – koniec projektu

Właśnie zakończyliśmy prace nad realizacją wielowymiarowego projektu, którego zasadniczym celem było określenie zasadności wdrożenia systemu Smart Metering przez naszego klienta. Raport końcowy składał się z następujących elementów: Analizy włączenia systemów inteligentnego opomiarowania jako integralnego elementu rozwiązań informatycznych spółki, Analizy polityki wpływu...

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OPERATOR SA

NEXUS Consultants Sp. z o.o. wykonała w 2009 roku prace, na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA, dotyczące procesu konsolidacji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ze spółkami zależnymi. Zakres prac obejmował: analizy ekonomiczno-finansowe oraz organizacji Spółek, analizę prawną i podatkową procesu konsolidacji, opracowanie założeń procesu konsolidacji oraz jego przewidywanych...

Czytaj dalej

Referencje KE ENERGA

Referencje dotyczące przeprowadzenia możliwych wariantów konsolidacji pionowej w sektorze energetycznym z udziałem Koncernu. Analiza zawierała kilka wariantów integracji, jako alternatywne ścieżki rozwoju Koncernu, zestawienie korzyści i kosztów związanych z rozpatrywanymi wariantami integracji pionowej z punktu widzenia rozwoju w Polsce konkurencyjnego rynku energii...

Czytaj dalej