Audyt małych elektrowni wodnych PGE EO

W drugiej połowie 2016 roku NEXUS Consultants Sp. z o.o. zrealizował projekt obejmujący: przeprowadzenie audytu przepływowych elektrowni wodnych, w tym analizę i ocenę modelu organizacyjnego, działalności inwestycyjnej i operacyjnej oraz stanu prawnego majątku, analizę obecnych i spodziewanych regulacji prawnych i ocenę perspektyw rozwoju małych elektrowni wodnych, przedstawienie...

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OBRÓT SA

Określenie zasadności oraz docelowego modelu wdrożenia nowej usługi audytu optymalizacyjnego dla klientów instytucjonalnych. Prace obejmowały koordynację oraz realizację badań jakościowych z obecnymi i potencjalnymi klientami biznesowymi i strategicznymi ENERGA-OBRÓT SA. W rekrutacji respondentów wykorzystano istniejące relacje firmy NEXUS z przedstawicielami biznesów różnych...

Czytaj dalej