Pozyskaliśmy dofinansowanie dla naszego Klienta – ASE

W 2016 roku zrealizowaliśmy projekt, którego celem było pozyskanie środków z funduszy unijnych na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Prace obejmowały m.in.: identyfikację potrzeb spółki w zakresie dofinansowania, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku), opracowanie biznesplanu inwestycji (załącznik do wniosku), przygotowanie przedstawicieli Spółki do prezentacji...

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OPERATOR SA

NEXUS Consultants Sp. z o.o. wykonała w 2009 roku prace, na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA, dotyczące procesu konsolidacji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ze spółkami zależnymi. Zakres prac obejmował: analizy ekonomiczno-finansowe oraz organizacji Spółek, analizę prawną i podatkową procesu konsolidacji, opracowanie założeń procesu konsolidacji oraz jego przewidywanych...

Czytaj dalej

Referencje Energetyka Sp. z o.o.

KWIECIEŃ 2009 – REKOMENDACJE ENERGETYKA Sp. z o.o. „Firma NEXUS Consultants (…) opracowała analizę strategiczną i biznes plan wejścia na rynek energetyki wiatrowej. (…) Biznes plan przedsięwzięcia (…) sporządzony został w kilku wariantach w zależności, między innymi, od lokalizacji inwestycji (warunków wiatrowych na danym terenie), wielkości inwestycji...

Czytaj dalej