Referencje ENERGA-OPERATOR SA

SIERPIEŃ 2010 – REKOMENDACJE ENERGA-OPERATOR SA „Celem Projektu było stworzenie możliwości skutecznego zarządzania procesem inwestycyjnym na poziomie całej Spółki ENERGA-OPERATOR S.A. oraz zwiększenie jego efektywności poprzez obniżenie nakładów jednostkowych na tworzenie poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej.(…) Odpowiednia wiedza i podejście metodyczne...

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OBRÓT SA

Określenie zasadności oraz docelowego modelu wdrożenia nowej usługi audytu optymalizacyjnego dla klientów instytucjonalnych. Prace obejmowały koordynację oraz realizację badań jakościowych z obecnymi i potencjalnymi klientami biznesowymi i strategicznymi ENERGA-OBRÓT SA. W rekrutacji respondentów wykorzystano istniejące relacje firmy NEXUS z przedstawicielami biznesów różnych...

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OPERATOR SA

NEXUS Consultants Sp. z o.o. wykonała w 2009 roku prace, na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA, dotyczące procesu konsolidacji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ze spółkami zależnymi. Zakres prac obejmował: analizy ekonomiczno-finansowe oraz organizacji Spółek, analizę prawną i podatkową procesu konsolidacji, opracowanie założeń procesu konsolidacji oraz jego przewidywanych...

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OBRÓT SA

LUTY 2009 – REKOMENDACJE ENERGA-OBRÓT S.A. Opracowanie oferty produktowej dla klientów indywidualnych Prace obejmowały: wykonanie analizy benchmarkingowej polskiego i europejskiego rynku energetycznego, projektowanie i koordynację badań pierwotynych klientów indywidualnych na próbie ogólnokrajowej, proces Namingu dla produktów Spółki, prace koncepcyjne, opracowanie modelu...

Czytaj dalej

Referencje KE ENERGA SA

MAJ 2006 – REKOMENDACJE KE ENERGA SA W maju bieżącego roku otrzymaliśmy kolejne rekomendacje Koncernu Energetycznego ENERGA SA. Ocena dobrych praktyk w sposobie obsługi klienta „(…)Eksperci NEXUS Consultants wykazali się znajomością branży energetycznej oraz specyfiki działania przedsiębiorstw sieciowych. Odpowiednia wiedza, a także umiejętności w prowadzeniu...

Czytaj dalej

Referencje KE ENERGA

Referencje dotyczące przeprowadzenia możliwych wariantów konsolidacji pionowej w sektorze energetycznym z udziałem Koncernu. Analiza zawierała kilka wariantów integracji, jako alternatywne ścieżki rozwoju Koncernu, zestawienie korzyści i kosztów związanych z rozpatrywanymi wariantami integracji pionowej z punktu widzenia rozwoju w Polsce konkurencyjnego rynku energii...

Czytaj dalej