Pozyskaliśmy dofinansowanie dla naszego Klienta – ASE

W 2016 roku zrealizowaliśmy projekt, którego celem było pozyskanie środków z funduszy unijnych na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Prace obejmowały m.in.: identyfikację potrzeb spółki w zakresie dofinansowania, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku), opracowanie biznesplanu inwestycji (załącznik do wniosku), przygotowanie przedstawicieli Spółki do prezentacji...

Czytaj dalej

Wsparliśmy w programie likwidacji kotłów (Kawka 2014)

Firma NEXUS Consultants z powodzeniem wsparła swoich partnerów (Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Urząd Miasta w Gdańsku, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, wspólnoty mieszkaniowe) w pozyskaniu wsparcia na likwidację kotłów i pieców węglowych w ramach Programu Kawka (Edycja 2014). Program Kawka finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i...

Czytaj dalej

Referencje – rynek ciepła i pozyskanie dofinansowania (GPEC)

W latach 2013-2014 firma NEXUS Consultants realizowała na zlecenie Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej projekt „Ciepło na rynkach rewitalizowanych”. Projekt obejmował badanie potencjału energetycznego obszarów rewitalizowanych w Gdańsku oraz identyfikację możliwych źródeł zewnętrznych dofinansowania inwestycji, polegających na modernizacji źródeł...

Czytaj dalej

Referencje – PERN „Przyjaźń” S.A. – Fundusze Unijne

NEXUS Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na zlecenie PERN „Przyjaźń” SA świadczył usługi doradcze w zakresie wpsarcia przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych PERN „Przyjaźń” SA, współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Doradztwo obejmowało zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją...

Czytaj dalej