Referencje – PERN „Przyjaźń” S.A. – Fundusze Unijne

NEXUS Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na zlecenie PERN „Przyjaźń” SA świadczył usługi doradcze w zakresie wpsarcia przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych PERN „Przyjaźń” SA, współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Doradztwo obejmowało zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją...

Czytaj dalej

Konsolidacja segmentu w grupie energetycznej

W 2012 roku konsultanci NEXUS Consultants realizowali prace związane z opracowaniem Planu strategicznego segmentu źródeł odnawialnych w grupie energetycznej. Wykonane zostały ponadto analizy: prawne, podatkowe i finansowe. Szczegółowy zakres prac firmy NEXUS obejmował: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych z przedstawicielami konsolidowanych spółek, opracowanie...

Czytaj dalej

Cost-betefit Analysis dla Smart Metering – koniec projektu

Właśnie zakończyliśmy prace nad realizacją wielowymiarowego projektu, którego zasadniczym celem było określenie zasadności wdrożenia systemu Smart Metering przez naszego klienta. Raport końcowy składał się z następujących elementów: Analizy włączenia systemów inteligentnego opomiarowania jako integralnego elementu rozwiązań informatycznych spółki, Analizy polityki wpływu...

Czytaj dalej

Referencje – PGNiG Energia SA – elektrownia (gaz ziemny)

W ramach prac konsultanci NEXUS Consultants Sp. z o.o. opracowali model finansowy analizowanej elektrowni, uwzględniający wszystkie kluczowe parametry projektu, decydujące o jego efektywności finansowej, takie jak: założenia makroekonomiczne, koszty pozyskania gazu ziemnego i ceny sprzedaży energii elektrycznej (spark spread), parametry techniczne elektrowni (sprawność, poziom emisji...

Czytaj dalej

Referencje – ENERGA Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.

Celem prac była weryfikacja kompletności dokumentacji budowlanej, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i umów, pod kątem możliwości wybudowania, uruchomienia i eksploatacji farm elektrowni wiatrowych. Zakres prac obejmował badania aspektów: prawnych, ochrony środowiska, technicznych, w tym energetycznych, finansowych. Konsultanci firmy NEXUS przeprowadzili audyt projektu, przeanalizowali...

Czytaj dalej

Optymalizacja procesów inwestycyjnych

Potrzeby inwestycyjne polskiego sektora elektroenergetycznego stawiają przed nim nowe wyzwania. W tym głównie wymóg poprawy efektywności w zarządzaniu obecną infrastrukturą oraz w realizacji inwestycji. Obecne działania URE zmierzają do poprawy efektywności realizacji przedsięwzięć przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. W odpowiedzi na zachodzące na rynku zmiany,...

Czytaj dalej