Konsolidacja segmentu w grupie energetycznej

W 2012 roku konsultanci NEXUS Consultants realizowali prace związane z opracowaniem Planu strategicznego segmentu źródeł odnawialnych w grupie energetycznej. Wykonane zostały ponadto analizy: prawne, podatkowe i finansowe. Szczegółowy zakres prac firmy NEXUS obejmował: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych z przedstawicielami konsolidowanych spółek, opracowanie...

Czytaj dalej

Konsolidacja spółek energetycznych

Na przełomie 2010 i 2011 roku miały miejsce istotne przekształcenia organizacyjne, mające na celu konsolidację segmentu elektrowni wodnych w grupie energetycznej obsługiwanej przez NEXUS Consultants Sp. z o.o. Polegały one na: zakupie przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw przez podmiot przejmujący, połączeniu przez przejęcie, na podstawie art. 492 par. 1 ust....

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OPERATOR SA

NEXUS Consultants Sp. z o.o. wykonała w 2009 roku prace, na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA, dotyczące procesu konsolidacji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ze spółkami zależnymi. Zakres prac obejmował: analizy ekonomiczno-finansowe oraz organizacji Spółek, analizę prawną i podatkową procesu konsolidacji, opracowanie założeń procesu konsolidacji oraz jego przewidywanych...

Czytaj dalej