Perspektywa rozwoju gospodarki wodorowej

W ostatnim tygodniu Toyota ogłosiła, że nowy pojazd wykorzystujący w napędzie ogniwa paliwowe, będzie produkowany seryjnie. Bardzo nas to cieszy, gdyż my również przewidujemy istotny wzrost podaży wodoru, jak i rozwój technologii wykorzystujących to paliwo. Już w chwili obecnej posiadamy istotne doświadczenia w zakresie analizy rynku oraz technologii wodorowych, realizowanych na...

Czytaj dalej

Due diligence farmy wiatrowej

W chwili obecnej, dla naszego klienta z sektora energetycznego, realizujemy projekt analizy due diligence farmy wiatrowej. Prace obejmują analizy aspektów technicznych, energetycznych, środowiskowych, a także prawnych dla projektu farmy wiatrowej. Dodatkowo, przedmiotem prac była także weryfikacja przyjętej metodyki w analizie produktywności farmy wiatrowej. Realizacja prac pozwoli na...

Czytaj dalej

Rynek biomasy

Spółka NEXUS Consultants zrealizowała w ostatnim czasie dwa projekty, obejmujące swoim zakresem zagadnienia produkcji i obrotu biomasą. Sytuacja związana z utrzymującą się niepewnością, wynikającą z braku informacji nt. docelowych współczynników korekcyjnych dla tego paliwa, sprawia, że temat ten wymaga szczególnej wrażliwości. Budowa koncepcji biznesowej dla działalności...

Czytaj dalej

Konsolidacja segmentu w grupie energetycznej

W 2012 roku konsultanci NEXUS Consultants realizowali prace związane z opracowaniem Planu strategicznego segmentu źródeł odnawialnych w grupie energetycznej. Wykonane zostały ponadto analizy: prawne, podatkowe i finansowe. Szczegółowy zakres prac firmy NEXUS obejmował: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych z przedstawicielami konsolidowanych spółek, opracowanie...

Czytaj dalej

Referencje – ENERGA Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.

Celem prac była weryfikacja kompletności dokumentacji budowlanej, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i umów, pod kątem możliwości wybudowania, uruchomienia i eksploatacji farm elektrowni wiatrowych. Zakres prac obejmował badania aspektów: prawnych, ochrony środowiska, technicznych, w tym energetycznych, finansowych. Konsultanci firmy NEXUS przeprowadzili audyt projektu, przeanalizowali...

Czytaj dalej