Referencje PERN „Przyjaźń” S.A. – koncepcja

Koncepcja zagospodarowania terenów W okresie lipiec-sierpień 2013 roku realizowaliśmy dla PERN „Przyjaźń” S.A. projekt doradczy, polegający na opracowaniu koncepcji działalności, obejmującej zagospodarowanie terenów inwestycyjnych, wraz z modelem finansowym. Prace obejmowały m.in.: opis możliwych scenariuszy zagospodarowania terenu, w oparciu o przeprowadzone analizy...

Czytaj dalej

Referencje LOTOS SA

STYCZEŃ 2007 – REKOMENDACJE LOTOS SA „Początki współpracy pomiędzy firmą NEXUS Consultants Sp. z o.o. a Grupą LOTOS SA – Spółką o ugruntowanej pozycji rynkowej i rozpoznawalnym znaku firmowym w skali regionu i kraju, sięgają 2000 roku. Konsultanci firmy NEXUS Consultants Sp. z o.o. świadczyli swoje usługi na rzecz Grupy LOTOS SA uczestnicząc w pracach przy...

Czytaj dalej