Referencje – PGNiG – Smart Metering

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. udziela referencji firmie NEXUS Consultants Sp. z o.o. Firma NEXUS Consultants na zlecenie PGNiG S.A. zrealizowała w 2011 oraz w 2012 roku następujący projekt doradczy: Analiza techniczna, organizacyjna i ekonomiczna wdrożenia inteligentnego opomiarowania (przyp NEXUS: w tym Cost-Benefit Analysis, tj. CBA) w gazownictwie z punktu widzenia Grupy...

Czytaj dalej

Referencje PGNiG – wdrożenie nowej oferty produktowej

W okresie od maja 2007 roku do grudnia 2009 roku Spółka NEXUS Consultants zrealizowała na zlecenie PGNiG SA prace doradcze, których celem była: analiza dotychczasowych działań GK PGNiG w zakresie oferty produktowej, segmentacja klientów i wdrożenie nowej oferty produktowej dla klientów indywidualnych. W ramach zrealizowanych prac NEXUS Consultants Sp. z o.o. wykonała szereg analiz, w...

Czytaj dalej

Referencje MSG / PGNiG SA

Firma NEXUS Consultants realizowała na zlecenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. projekty doradcze dotyczące sfer finansów, organizacji i strategii. „Realizacja zleceń przebiegała bez zakłóceń, poszczególne zadania zostały zakończone w uzgodnionych terminach. Pracownicy NEXUS Consultants wykazali się profesjonalną wiedzą z zakresu realizowanych projektów...

Czytaj dalej

Referencje PGNiG SA

LIPIEC-WRZESIEŃ 2006 – REKOMENDACJE PGNiG SA (MSG Sp. z o.o., PSG Sp. z o.o.) Rekomendacje za realizację projektów: z zakresu sekurytyzacji – pierwszy tego rodzaju projekt finansowy w firmie zajmującej się dostawą mediów dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych; z zakresu organizacji i strategii; opracowania strategii handlowej obejmującej m.in. określenie celów...

Czytaj dalej

Referencje PGNiG SA

Firma NEXUS Consultants Sp. z o.o. realizowała na zlecenie PGNiG SA w Warszawie projekty z zakresu stretegii, organizacji i finansów. „Profesjonalnie przygotowane raporty pozwoliły na rozwiązanie problemów i realizację zadań PGNiG SA. Dotychczasowe doświadczenia firmy NEXUS Consultants Sp. z o.o., znajomość branży w znaczący sposób wpłynęła na jakość prac wykonanych przez...

Czytaj dalej