Referencje – PGNiG – Smart Metering

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. udziela referencji firmie NEXUS Consultants Sp. z o.o. Firma NEXUS Consultants na zlecenie PGNiG S.A. zrealizowała w 2011 oraz w 2012 roku następujący projekt doradczy: Analiza techniczna, organizacyjna i ekonomiczna wdrożenia inteligentnego opomiarowania (przyp NEXUS: w tym Cost-Benefit Analysis, tj. CBA) w gazownictwie z punktu widzenia Grupy...

Czytaj dalej

Referencje – PGNiG Energia SA – elektrownia (gaz ziemny)

W ramach prac konsultanci NEXUS Consultants Sp. z o.o. opracowali model finansowy analizowanej elektrowni, uwzględniający wszystkie kluczowe parametry projektu, decydujące o jego efektywności finansowej, takie jak: założenia makroekonomiczne, koszty pozyskania gazu ziemnego i ceny sprzedaży energii elektrycznej (spark spread), parametry techniczne elektrowni (sprawność, poziom emisji...

Czytaj dalej

Referencje – ENERGA Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.

Celem prac była weryfikacja kompletności dokumentacji budowlanej, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i umów, pod kątem możliwości wybudowania, uruchomienia i eksploatacji farm elektrowni wiatrowych. Zakres prac obejmował badania aspektów: prawnych, ochrony środowiska, technicznych, w tym energetycznych, finansowych. Konsultanci firmy NEXUS przeprowadzili audyt projektu, przeanalizowali...

Czytaj dalej

Referencje – optymalizacja procesu inwestycyjnego w EnergiaPro S.A.

Głównymi celami usługi były: efektywne wykorzystanie budżetu inwestycyjnego oraz zasobów Spółki, poprawa jakości obsługi klienta, poprzez skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wykonawstwa inwestycji. W ramach projektu konsultanci firmy NEXUS przeprowadzili: audyt procesu inwestycyjnego w Oddziałach i Centrali Spółki, mapowanie procesu...

Czytaj dalej

Referencje Lubinpex – Plan marketingowy (gastronomia)

Nexus Consultants Sp. z o.o., na zlecenie spółki PHU Lubinpex Sp. z o.o.  z siedzibą w Lubinie, w 2010 roku sporządziła opracowanie pt. „Plan marketingowy spółki PHU Lubinpex Sp. z o.o. na lata 2011-2012”. Zakres opracowania, realizowanego w ramach zlecenia, obejmował prace analityczne, poprzedzające budowę planu marketingowego oraz konstrukcję właściwego planu. Prace...

Czytaj dalej

Referencje EDF – analiza rynku gazu ziemnego

W okresie od lutego do marca 2010 roku Spółka NEXUS Consultanst Sp. z o.o. opracowała na zlecenie Edf Polska Sp. z o.o. raport zawierający szczegółową analizę aktualnego stanu oraz perspektyw rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce. Prace doradcze realizowane przez Konsultantów NEXUS Consultants Sp. z  o.o. obejmowały m.in. sporządzenie bilansu gazu ziemnego w Polsce w perspektywie 10...

Czytaj dalej

Referencje PGNiG – wdrożenie nowej oferty produktowej

W okresie od maja 2007 roku do grudnia 2009 roku Spółka NEXUS Consultants zrealizowała na zlecenie PGNiG SA prace doradcze, których celem była: analiza dotychczasowych działań GK PGNiG w zakresie oferty produktowej, segmentacja klientów i wdrożenie nowej oferty produktowej dla klientów indywidualnych. W ramach zrealizowanych prac NEXUS Consultants Sp. z o.o. wykonała szereg analiz, w...

Czytaj dalej

Optymalizacja procesu inwestycyjnego w spółce energetycznej

W okresie od 11-2010 do 06-2011 firma NEXUS wykonywała projekt zlecony przez polską spółkę energetyczną, którego ogólne cele stanowiły: Optymalizacja procesu inwestycyjnego pod kątem wykorzystania zasobów oraz budżetów, ze szczególnym uwzględnieniem: efektywnego wykorzystania nakładów inwestycyjnych, skrócenia czasu trwania procesu, właściwej jakości dokumentów,...

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OPERATOR SA

SIERPIEŃ 2010 – REKOMENDACJE ENERGA-OPERATOR SA „Celem Projektu było stworzenie możliwości skutecznego zarządzania procesem inwestycyjnym na poziomie całej Spółki ENERGA-OPERATOR S.A. oraz zwiększenie jego efektywności poprzez obniżenie nakładów jednostkowych na tworzenie poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej.(…) Odpowiednia wiedza i podejście metodyczne...

Czytaj dalej

Referencje ENERGA-OBRÓT SA

Określenie zasadności oraz docelowego modelu wdrożenia nowej usługi audytu optymalizacyjnego dla klientów instytucjonalnych. Prace obejmowały koordynację oraz realizację badań jakościowych z obecnymi i potencjalnymi klientami biznesowymi i strategicznymi ENERGA-OBRÓT SA. W rekrutacji respondentów wykorzystano istniejące relacje firmy NEXUS z przedstawicielami biznesów różnych...

Czytaj dalej