Przekształcenia w branży stoczniowej

Rok 2013 stanął pod znakiem realizacji istotnych projektów w branży stoczniowej. Jako partner MARS FIZ – MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Grupy NAUTA z Gdyni wykonaliśmy strategię właścicielską i inwestycyjną oraz strategię rozwoju. W chwili obecnej, uczestniczymy w procesie wdrożenia tej ostatniej. Strategia Grupy NAUTA została sporządzona w oparciu o...

Czytaj dalej

Rynek offshore w kontekście polskiego przemysłu stoczniowego

Ostatnio zrealizowane projekty, na rzecz największych polskich przedsiębiorstw z sektora energetycznego, a także reprezentujących przemysł stoczniowy wskazują na nieustanne zainteresowanie inwestycjami w energetykę wiatrową na morzu. Mimo utrzymującej się niepewności w Polsce, w związku z pracami nad nową ustawą OZE, segment offshore w dalszym ciągu jest postrzegany jako...

Czytaj dalej

Konsolidacja segmentu w grupie energetycznej

W 2012 roku konsultanci NEXUS Consultants realizowali prace związane z opracowaniem Planu strategicznego segmentu źródeł odnawialnych w grupie energetycznej. Wykonane zostały ponadto analizy: prawne, podatkowe i finansowe. Szczegółowy zakres prac firmy NEXUS obejmował: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych z przedstawicielami konsolidowanych spółek, opracowanie...

Czytaj dalej

Referencje MSG / PGNiG SA

Firma NEXUS Consultants realizowała na zlecenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. projekty doradcze dotyczące sfer finansów, organizacji i strategii. „Realizacja zleceń przebiegała bez zakłóceń, poszczególne zadania zostały zakończone w uzgodnionych terminach. Pracownicy NEXUS Consultants wykazali się profesjonalną wiedzą z zakresu realizowanych projektów...

Czytaj dalej

Referencje PGNiG SA

Firma NEXUS Consultants Sp. z o.o. realizowała na zlecenie PGNiG SA w Warszawie projekty z zakresu stretegii, organizacji i finansów. „Profesjonalnie przygotowane raporty pozwoliły na rozwiązanie problemów i realizację zadań PGNiG SA. Dotychczasowe doświadczenia firmy NEXUS Consultants Sp. z o.o., znajomość branży w znaczący sposób wpłynęła na jakość prac wykonanych przez...

Czytaj dalej