Kolejne wyceny spółek

W pierwszych miesiącach tego roku zrealizowaliśmy kolejne wyceny polskich spółek, w tym z branży energetycznej, oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Czytaj dalej

Referencje Port Gdynia

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA zlecił NEXUS Consultants Sp. z o.o. prace z zakresu analiz ekonomicznych podmiotów powiązanych i wyceny ich wartości. „Zakres tematyczny zlecanych prac oraz końcowe opracowania wskazują na profesjonalizm konsultantów wyrażający się w wysokiej wiedzy merytorycznej, wnikliwym zaznajamianiu się z branżą działalności spółki będącej...

Czytaj dalej

Referencje RUCH

W ramach umowy ramowej, firma NEXUS wykonała szereg prac, takich jak analizy typu due diligence, wyceny podmiotów, którymi firma RUCH jest zainteresowana z racji przyjętej strategii rozwoju. „W naszej ocenie, konsultanci spółki NEXUS wykazali się profesjonalnym podejściem do postawionych zadań, szeroką wiedzę merytoryczną, a efekty ich prac w pełni odpowiadały naszym...

Czytaj dalej

Referencje GZNF Fosfory Sp. z o.o. (Ciech SA)

PAŹDZIERNIK 2006 – REKOMENDACJE Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o. (Ciech SA) Rekomendacje za realizację projektu polegającego na oszacowaniu wartości godziwej majątku Spółki. „(…)Wysoka ocena wykonanej pracy pozwala nam bez zastrzeżeń rekomendować usługi świadczone przez firmę NEXUS Consultants Sp. z o.o.” Członek Zarządu....

Czytaj dalej