NEXUS przeprowadził analizy techniczne produktów, które mają być przedmiotem eksportu do Iranu, w celu oceny, czy produkty te lub ich zasadnicze elementy, podlegają ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zbadano, czy znajdują się one na listach kontrolnych, takich jak:
– lista produktów podwójnego zastosowania,
– lista uzbrojenia,
– lista towarów, podlegających środkom ograniczającym wobec Iranu.

W oparciu o zrealizowane przez nas prace, nasz Klient uzyskał zezwolenie na eksport produktów do Iranu.