W dniach 26-27 marca 2015 roku w Ożarowie Mazowieckim odbyła się konferencja Magazynowanie i Przetwarzanie Energii 2015, której firma NEXUS Consultants Sp. z o.o. była jednym z inicjatorów i współorganizatorów.

Było to pierwsze w Polsce spotkanie rozpoczynające debatę o możliwościach i konieczności wykorzystania nowoczesnych technologii magazynowania i przetwarzania energii w bilansie energetycznym. W wydarzeniu wzięło udział blisko 50 przedstawicieli sektorów m.in. paliwowego i energetycznego oraz dostawców technologii magazynowania i przetwarzania energii.

Zainteresowanie i zaangażowanie uczestników spotkania w trakcie paneli dyskusyjnych oraz deklaracje chęci dalszej debaty i monitorowania rynku potwierdziły fakt, że koncepcja magazynowania i przetwarzania energii może w przyszłości stanowić rozwiązanie problemów i mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.