W 2012 roku konsultanci NEXUS Consultants realizowali prace związane z opracowaniem Planu strategicznego segmentu źródeł odnawialnych w grupie energetycznej. Wykonane zostały ponadto analizy: prawne, podatkowe i finansowe.
Szczegółowy zakres prac firmy NEXUS obejmował:

  • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych z przedstawicielami konsolidowanych spółek,
  • opracowanie struktury organizacyjnej skonsolidowanego podmiotu z wykorzystaniem podejścia procesowego (bazowanie na modelu przepływu wartości),
  • opracowanie strategii skonsolidowanego podmiotu, zgodnie z metodyką Balanced Scorecard.
  • przygotowanie planu finansowego (wraz z modelem elektronicznym) skonsolidowanego podmiotu, umożliwiającego przeprowadzenie analiz wrażliwości dla planowanych inwestycji oraz wyniku finansowego segmentu.