Spółki Grupy NEXUS specjalizują się w realizacji kompleksowych projektów z zakresu marketingu, finansów, zarządzania i organizacji oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w tym funduszy unijnych). Realizujemy projekty dla dużych i średnich przedsiębiorstw z wielu branż, w tym w szczególności z energetyki, chemii, handlu i logistyki, usług, organizacji publicznych i innych.

Jesteśmy członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa. Więcej…

NASI KLIENCI

Klientami NEXUS Consultants są przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, z branży energetycznej, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, transportowe, instytucje centralne i samorządowe.

Ostatnie realizacje:

Nasz konsultant na 24h Hydrogen Challenge

W dniach 16-17 maja, nasz konsultant, Walerian Majewski, miał okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu promującym rozwiązania wodorowe. 24h Hydrogen Challenge to wyzwanie, podczas którego zawodnicy muszą w czasie 24 godzin pokonać maksymalnie dużą liczbę kilometrów...

Studium wykonalności budowy bunkierki LNG

W 2017 roku zrealizowaliśmy projekt opracowania studium wykonalności innowacyjnej bunkierki LNG z opcją świadczenia usługi generacji energii elektrycznej. Projekt wykonany na zlecenie wiodącej, polskiej spółki z branży energetycznej. Projekt obejmował analizę...

Referencje LOTOS Paliwa Sp. z o.o. – dofinansowanie w zakresie elektromobilności

Otrzymaliśmy referencje LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dotyczące przeprowadzenia usługi doradczej w zakresie pozyskania dofinansowania dla projektu pilotażowego wdrożenia elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN. NEXUS Consultants sporządził dokumentację aplikacyjną...

Podziękowanie Ministerstwa Rozwoju – konferencja pn. Inwestowanie w innowacyjny i zrównoważony transport – możliwości z CEF

Otrzymaliśmy podziękowanie Ministerstwa Rozwoju za pomoc w przygotowaniu konferencji pn. Inwestowanie w innowacyjny i zrównoważony transport - możliwości CEF. Konferencja odbyła się w grudniu 2016 roku w Międzyzdrojach. Przedsięwzięcie to przyczyniło się do...