Energetyka

Firma NEXUS Consultants jest autorem pionierskich i unikalnych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów energetycznych.


Nasi klienci, przedstawiciele firm energetycznych, wykorzystują nasz potencjał w zakresie realizacji analiz finansowych, optymalizacji procesów inwestycyjnych, wdrażania nowych ofert produktowych, a także optymalizacji zużycia mediów energetycznych.

W swoich realizacjach bazujemy zarówno na najlepszych praktykach przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących na najbardziej zliberalizowanych rynkach w Europie, a także na praktykach firm z sektorów dóbr konsumpcyjnych. Czerpiąc z doświadczenia podmiotów zagranicznych opracowujemy metody efektywnego obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz jednostek użyteczności publicznej. Analizując sposób wykorzystania mediów w firmach projektujemy rozwiązania, które istotnie wpływają na redukcję kosztów.

Zauważając zmiany na polskim rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, mające na celu zwiększenie konkurencyjności tych branż, opracowujemy i wdrażamy oferty produktowe dla największych firm energetycznych w Polsce.

Realizując projekty we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi zyskaliśmy doświadczenie jako wykonawca projektów finansowych dla energetyki, a w tym m.in.

  • analiz opłacalności inwestycji,
  • projekcji finansowych,
  • biznesplanów.

a także projektów marketingowych, a w tym m.in.

  • opracowywanie i wdrożenie nowych ofert produktowych,
  • analiza systemów obsługi klienta,
  • mapowanie procesów obsługi,
  • badania mystery shopping.

Jesteśmy członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa. Więcej…