Przemysł stoczniowy

Firma NEXUS Consultants może pochwalić się wyjątkowym doświadczeniem w realizacji projektów na rzecz polskiego przemysłu stoczniowego. Poniżej przedstawiono wybrane realizacje z ostatnich lat.

Lata 2014-2017

Studium wykonalności dla projektu budowy, własności i eksploatacji innowacyjnych bunkierek LNG dla wiodącej polskiej firmy z branży energetycznej.
Koncepcja wejścia REMONTOWA Holding w segment rynku logistyki LNG.
Strategia Stoczni Remontowej „NAUTA” S.A. na lata 2016-2020.

Lata 2004-2013

Strategia właścicielska i inwestycyjna dla Grupy MARS Shipyards&Offshore na zlecenie MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..
Analiza due diligence polskiej stoczni na zlecenie funduszu inwestycyjnego.
Opracowanie strategii oraz planu restrukturyzacji stoczni.
Analiza wpływu wprowadzenia zmian w systemie produkcyjnym na rentowność działalności polskiej stoczni.
Analiza sfery zaopatrzenia polskiej stoczni.