Finanse przedsiębiorstw

Firma NEXUS świadczy usługi polegające na sporządzaniu krótko- i długoterminowych planów finansowych – zarówno na potrzeby zarządu i właścicieli przedsiębiorstw, jak i banków, inwestorów strategicznych lub potencjalnych nabywców przedsiębiorstwa.

Analizy ekonomiczno-finansowe dostarczają informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów i inwestorów. Analizy ułatwiają podejmowanie decyzji przez zarządzających lub właścicieli, a także pozwalają ocenić jakość zarządzania.

NEXUS Consultants świadczy ponadto usługi w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw, dotyczącym systemów rachunkowości zarządczej.

W ramach prowadzonych projektów, wykonujemy ponadto: