Inwestycje

Inwestycje, zarówno rzeczowe, jak i finansowe stanowią jeden z podstawowych sposobów zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa i jego przewagi konkurencyjnej.  Rezygnacja z bieżącej konsumpcji kapitału na rzecz realizacji inwestycji, która ma przynieść korzyści ekonomiczne w przyszłości, może wiązać się jednak ze znacznym ryzykiem.

Aby zminimalizować ryzyko związane z procesem inwestycyjnym NEXUS Consultants oferuje swoim klientom wsparcie doradcze na każdym etapie realizacji tego procesu. Na etapie prac poprzedzających realizację inwestycji, związanych z weryfikacją i oceną uzasadnienia biznesowego inwestycji oferujemy:

Co do zakresu prac – studia wykonalności i biznesplany inwestycji w znacznej mierze się pokrywają. Różnice między tymi dokumentami wynikają głównie z różnego momentu i celu ich opracowania. Biznesplan zazwyczaj wykonuje się na późniejszym etapie projektu – tuż przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. W konsekwencji, pomimo zbliżonego zakresu do studium wykonalności, biznesplan jest dokumentem o charakterze bardziej operacyjnym.

Ponadto, poza realizacją niezbędnych analiz finansowo-ekonomicznych, pomagamy również w realizacji inwestycji na poziomie operacyjnym, poprzez: