Audyty kosztów

Audyt kosztów, obok audytu organizacji, jest jednym z kluczowych elementów projektów, dotyczących:

W ramach audytu przeprowadzamy szczegółową analizę rachunku kosztów organizacji, w tym obowiązującego w przedsiębiorstwie systemu controllingu, sposobu przypisania zasobów do poszczególnych procesów biznesowych, alokacji kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Wyniki audytu stanowią podstawę do dalszych prac koncepcyjnych w zakresie:

  • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności,
  • budowy systemu controllingu,
  • kalkulacji cen produktów,
  • opracowania założeń planów restrukturyzacji,
  • opracowania systemu alokacji kosztów pośrednich działalności na poszczególne procesy lub produkty.