Audyty organizacji

Audyty organizacji stanowią kluczowy element szeregu projektów doradczych, w tym:

Głównym celem audytu organizacji jest ocena sprawności organizacji, efektywności realizowanych procesów. W ramach audytu analizujemy modele biznesowe przedsiębiorstw, uwarunkowania wewnętrzne dla identyfikacji mocnych stron oraz obszarów, wymagających usprawnień, przez pryzmat dobrych praktyk stosowanych na rynku.

Audyt organizacyjny przeprowadzany jest w drodze:

  • analizy dokumentacji przedsiębiorstwa – m.in. strategii, planów rozwoju, regulacji wewnętrznych, danych ekonomicznych,
  • badań jakościowych – warsztatów diagnostycznych i pogłębionych wywiadów indywidualnych z pracownikami, odpowiedzialnymi za poszczególne procesy biznesowe przedsiębiorstwa.