Mapowanie procesów

Optymalizacja realizacji procesów danej organizacji to jedna z kluczowych kompetencji spółki NEXUS Consultants. Jednym z elementów prowadzonych przez nas analiz jest mapowanie procesów, czyli graficzne przedstawienie czynności, ukierunkowanych na realizację określonego celu.

Do budowy graficznych map przebiegu procesów wykorzystujemy iGrafx Process, jednak w swojej praktyce opieraliśmy się także na nomenklaturze stosowanej w oprogramowaniu ARIS. Analizy procesowe z wykorzystaniem programu iGrafx Process pozwalają nie tylko na wizualizację przebiegu czynności, ale także na symulowanie sposobu wykorzystania zasobów. Dzięki temu, istnieje możliwość identyfikacji wąskich gardeł procesu i bardziej precyzyjne wskazanie rekomendacji dla zmian.