Modele biznesowe

 „Model biznesowy opisuje przesłanki stojące za sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej wartości”.

Alexander Osterwalder, Yves Pigneur

W świetle ciągłych zmian czynników zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa zdeterminowane są do dostosowywania swoich modeli biznesowych. Model biznesowy organizacji uwarunkowany jest przede wszystkim segmentem klientów, otoczeniem, które wyznaczają zakres działalności (propozycję wartości), kanały komunikacji, kluczowe procesy, wymagane zasoby, partnerów, co w efekcie wpływa na poziom generowanej przez dane przedsiębiorstwo wartości i wydajności (efektywności działalności).

Prace koncepcyjne poprzedzone są analizą obecnego modelu biznesowego, w tym m.in. audytem organizacjianalizami rynku, benchmarkingowymi, audytem marketingowym.