Doradztwo w procesie wdrażania strategii

Oferujemy opracowanie mechanizmów, pozwalających na kontrolę nad procesem realizacji strategii oraz mierzenie jej efektów.

Podstawową metodą, stosowaną obecnie, umożliwiającą realizację powyższych celów, jest system BSC (Balanced Scorecard – zrównoważona karta wyników). W ramach prac pomagamy w formułowaniu celów strategicznych (w ramach opracowywanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub w oderwaniu od niej), a następnie formułujemy mierniki, pozwalające na śledzenie efektów realizacji celów. Dla osiągnięcia sformułowanych mierników (KPI) wymagane jest opracowanie inicjatyw strategicznych. Doradzamy w procesie implementacji systemu mierników w działalności operacyjnej organizacji: powiązanie z systemami motywacyjnymi, czy z systemem budżetowania.

Zarządzanie projektami

Świadczymy także usługi w zakresie identyfikacji zasobów niezbędnych do realizacji inicjatyw, a także pomagamy w formułowaniu harmonogramu i uruchomieniu mechanizmów pozwalających na kontrolę jego realizacji.