Wsparcie w transakcjach

W celu dokonania transakcji nabycia lub zbycia przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub pakietu udziałów lub akcji, a także wybranych aktywów przedsiębiorstwa, oferujemy doradztwo dla kupującego, dla sprzedającego, dla funduszy private equity, itp.

Wsparcie w transakcjach może obejmować następujące elementy:

  • analizy przedprywatyzacyjne,
  • poszukiwanie inwestora (dla sprzedającego) albo celu zakupu (dla kupującego), inicjowanie kontaktów między stronami transakcji,
  • opracowanie możliwych scenariuszy transakcji wraz z analizą ich konsekwencji podatkowych,
  • analiza due diligence,
  • wycena,
  • przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia transakcji, np. wzoru umowy zbycia/nabycia udziałów lub akcji,
  • obsługa procesu zbycia (dla sprzedającego), w tym sporządzenie memorandum informacyjnego, analiza złożonych ofert, rekomendacja oferentów, organizacja badania spółki przez potencjalnych inwestorów,
  • wsparcie w procesie składania ofert (dla kupującego),
  • pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania transakcji,
  • negocjowanie warunków umów.