Fundusze unijne

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie naszych klientów rozwinęliśmy działalność w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE.

Przygotowujemy wnioski o uzyskanie dotacji oraz wszelkie niezbędne analizy, które zwiększą szanse na powodzenie Państwa biznesu.

 

W ramach naszej oferty świadczymy kompleksowe doradztwo, obejmujące:

Przygotowanie do pozyskania dotacji

  • Identyfikacja programów mogących stanowić źródło finansowania projektów
  • Rekomendacja optymalnych rozwiązań

Opracowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej

  • Wnioski
  • Studium wykonalności / biznesplany
  • Analizy marketingowe, analizy finansowe
  • Załączniki do wniosków

Koordynacja realizacji projektów i rozliczenie otrzymanego wsparcia

  • Pomoc doradcza w zakresie zawierania umów o dofinansowanie, wprowadzania zmian w projektach
  • Opracowanie wytycznych dla skutecznej realizacji projektów zgodnie z wymaganiami
  • Przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej oraz dotyczącej płatności (częściowych, końcowej)