Marketing i badania rynku

Opracowywanie strategii marketingowych i badań rynku stanowi jeden z filarów działalności firmy NEXUS Consultants.

Projektujemy nowe oferty produktowe, wykonujemy plany marketingowe oraz analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.

 

Firma specjalizuje się przede wszystkim w następujących usługach:

  • Strategie marketingowe i rozwojowe przedsiębiorstw.
  • Logistyka – strategie zaopatrzenia i dystrybucji.
  • Pomoc przy tworzeniu systemów gromadzenia informacji o klientach.
  • Pomoc przy wdrażaniu systemów CRM.
  • Badania rynku i sprzedaży: charakterystyki rynków, analizy procesów inwestycyjnych, możliwości eksportowych, analizy popytu i podaży produktów.
  • Badania marketingowe ilościowe oraz jakościowe, w tym fokusowe wywiady grupowe (typu focus, fokusy).
  • Badania konkurencji.
  • Strategia produktu: przedstawienie i ocena perspektyw rozwoju rynków produktów.
  • Analizy działalności marketingowej przedsiębiorstw.