Otrzymaliśmy podziękowanie Ministerstwa Rozwoju za pomoc w przygotowaniu konferencji pn. Inwestowanie w innowacyjny i zrównoważony transport – możliwości CEF. Konferencja odbyła się w grudniu 2016 roku w Międzyzdrojach.
Przedsięwzięcie to przyczyniło się do rozpropagowania informacji i zwiększenia zainteresowania instrumentem „Łącząc Europę”.