W 2016 roku zrealizowaliśmy projekt, którego celem było pozyskanie środków z funduszy unijnych na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Prace obejmowały m.in.:

  • identyfikację potrzeb spółki w zakresie dofinansowania,
  • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku),
  • opracowanie biznesplanu inwestycji (załącznik do wniosku),
  • przygotowanie przedstawicieli Spółki do prezentacji przed Panelem Ekspertów, w ramach oceny merytorycznej,
  • kompletację załączników do wniosku,
  • złożenie dokumentacji w jednostce pośredniczącej.

Efektem prac było przyznanie dofinansowania dla spółki ASE w wysokości ponad 1,5 mln zł.