W ramach prac konsultanci NEXUS Consultants Sp. z o.o. opracowali model finansowy analizowanej elektrowni, uwzględniający wszystkie kluczowe parametry projektu, decydujące o jego efektywności finansowej, takie jak:

  • założenia makroekonomiczne,
  • koszty pozyskania gazu ziemnego i ceny sprzedaży energii elektrycznej (spark spread),
  • parametry techniczne elektrowni (sprawność, poziom emisji CO2, itp.),
  • parametry pracy elektrowni (zapotrzebowanie na energię z PMG, praca szczytowa lub w podstawie),
  • nakłady inwestycyjne i ich finansowanie,
  • koszty eksploatacji.

Model finansowy elektrowni stanowił podstawę raportu, zawierającego podsumowanie wykonanej analizy opłacalności, wraz z szeroką i wyczerpującą analizą wrażliwości efektywności finansowej projektu na zmianę kluczowych założeń.

Opracowany raport oraz model finansowy elektrowni, umożliwiły nam ocenę efektywności i ryzyka przedsięwzięcia, a także stanowiły cenne narzędzie w procesie negocjacji warunków transakcji.

Konsultanci firmy NEXUS Consultants wykazali się szeroką wiedzą merytoryczną, w tym bardzo dobrą znajomością branży energetycznej. Realizacja zlecenia przebiegła bez zakłóceń, a zlecone prace zostały wykonane w sposób profesjonalny, w uzgodnionym terminie.

Wysoka ocena jakości wykonanych prac oraz przebiegu współpracy pozwala nam rekomendować usługi świadczone przez firmę NEXUS Consultants Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Orest Nazaruk