NEXUS Consultants Sp. z o.o. wykonała w 2009 roku prace, na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA, dotyczące procesu konsolidacji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ze spółkami zależnymi.

Zakres prac obejmował:

  • analizy ekonomiczno-finansowe oraz organizacji Spółek,
  • analizę prawną i podatkową procesu konsolidacji,
  • opracowanie założeń procesu konsolidacji oraz jego przewidywanych efektów,
  • oszacowanie wartości dochodowej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku i konsolidowanych Spółek oraz skonsolidowanego podmiotu, w celu wyznaczenia efektu synergii,
  • biznesplan działalności skonsolidowanego podmiotu oraz dla porównania, biznesplany działalności podmiotów, w przypadku ich dalszego samodzielnego funkcjonowania.

„Konsultanci firmy NEXUS wykazali się szeroką wiedzą merytoryczną, w tym bardzo dobrą znajomością branży energetycznej. Zlecone prace zostały wykonane w sposób profesjonalny, w umówionym terminie.

Wysoka ocena jakości wykonanych opracowań oraz przebiegu współpracy pozwala nam rekomendować usługi świadczone przez firmę NEXUS Consultants.”

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Energa-Operator SA

Wojciech Orzech

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Energa-Operator SA

Leszek Nowak