Celem prac była weryfikacja kompletności dokumentacji budowlanej, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i umów, pod kątem możliwości wybudowania, uruchomienia i eksploatacji farm elektrowni wiatrowych.

Zakres prac obejmował badania aspektów:

  • prawnych,
  • ochrony środowiska,
  • technicznych, w tym energetycznych,
  • finansowych.

Konsultanci firmy NEXUS przeprowadzili audyt projektu, przeanalizowali jego dokumentację pod względem poprawności merytorycznej, a także dokonali oceny jego opłacalności.

W raporcie z przeprowadzonego badania określone zostały główne ryzyka dla Spółki, wynikające z aktualnego stanu prawnego dokumentów.

Realizacja zlecenia przebiegła sprawnie, konsultanci firmy NEXUS wykazali się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, właściwym dla tego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych, a opracowane raporty zostały przekazane w uzgodnionym terminie.

Pozytywna ocena tej współpracy pozwala nam rekomendować usługi świadczone przez firmę NEXUS.

Prezes Zarządu. Dyrektor

Ryszard Jopp