Firma NEXUS Consultants realizowała na zlecenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. projekty doradcze dotyczące sfer finansów, organizacji i strategii.

„Realizacja zleceń przebiegała bez zakłóceń, poszczególne zadania zostały zakończone w uzgodnionych terminach. Pracownicy NEXUS Consultants wykazali się profesjonalną wiedzą z zakresu realizowanych projektów doradczych.

Satysfakcja z dotychczasowej współpracy pozwala nam rekomendować usługi świadczone przez firmę NEXUS Consultants.”

Prezes Zarządu
Michał Szubski