W okresie od maja 2007 roku do grudnia 2009 roku Spółka NEXUS Consultants zrealizowała na zlecenie PGNiG SA prace doradcze, których celem była: analiza dotychczasowych działań GK PGNiG w zakresie oferty produktowej, segmentacja klientów i wdrożenie nowej oferty produktowej dla klientów indywidualnych.

W ramach zrealizowanych prac NEXUS Consultants Sp. z o.o. wykonała szereg analiz, w tym:

  1. Analizę polityki kształtowania produktów dla klientów indywidualnych oraz działań marketingowych w poszczególnych Spółkach Gazowniczych tworzących Grupę Kapitałową;
  2. Analizę rozwiązań funkcjonujących w branży energetycznej, która doprowadziła do wyłonienia najlepszych praktyk w ofertach firm konkurencyjnych oraz trendach rynkowych (analiza benchmarkingowa);
  3. Analizę obecnych oraz potencjalnych klientów, której efektem była segmentacja oparta na potrzebach i preferencjach;
  4. Analizę potrzeb klientów i postrzegania oferty PGNiG SA oraz jej spółek zależnych w oparciu o wyniki badań rynkowych (badania jakościowe);

Przeprowadzone analizy umożliwiły zidentyfikowanie docelowych segmentów rynku i opracowanie wstępnych koncepcji nowej oferty produktowej. Wszystkie zaproponowane przez Spółkę NEXUS Consultants koncepty zostały poddane testom rynkowym (badania ilościowe i jakościowe).

W toku prowadzonych prac badawczych Spółka NEXUS Consultants nadzorowała prace agencji badawczej, której zadaniem była realizacja badań w terenie.

Wyniki badań oraz przeprowadzone analizy umożliwiły naszej formie opracowanie nowej, kompleksowej oferty produktowej dla klientów indywidualnych, która aktualnie znajduje się w fazie wdrożenia.

Konsultanci NEXUS Consultants Sp. z o.o. przeprowadzili również szczegółową analizę finansową efektów wdrożenia nowych elementów oferty w naszej formie. Wszystkie nowe elementy oferty zostały także uszczegółowione o niezbędne regulaminy.

Spółka NEXUS Consultants przeprowadziła też analizę stanu obecnego w zakresie możliwości wykorzystania funkcjonujących obecnie baz danych do współpracy z e-BOK PGNiG oraz opracowała zakres funkcjonalny nowego e-BOK PGNiG.

Konsultanci NEXUS Consultants opracowali także szczegółowe zasady współpracy z producentami urządzeń gazowych oraz instytucjami finansowymi. Działania te umożłiwiły rozszerzenie oferty PGNiG SA o sprzedaż gazowych urządzeń grzewczych, jak również o ofertę preferencyjnych kredytów na zakup tych urządzeń (we współpracy z wiodącymi bankami w kraju).

System sprzedaży urządzeń opracowany przez NEXUS Consultants został również uzupełniony o ofertę usług okołogazowych (instalatorskich i serwisowych).

Współpraca z firmą NEXUS Consultants umożliwiła modyfikację dotychczasowej oferty produktowej poprzez jej rozszerzenie o sprzedaż urządzeń, preferencyjnych kredytów oraz usług ogołogazowych.

Konsultanci NEXUS Consultants opracowali również mapę dostępnego finansowania do zakupu urządzeń gazowych z Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska w powiązaniu z mapą gazyfikacji gmin (baza danych ze zbiorem powiązanych dokumentów). Działania te miały na celu wsparcie wdrożenia nowej oferty produktowej, ale jednocześnie były elementem opracowanej przez NEXUS Consultants kampanii edukacyjno-promocyjnej, której celem było informowanie o zasadach bezpiecznego korzystania z gazu ziemnego w gospodarstwach domowych.

Współpraca z firmą NEXUS Consultants przebiegała bez zakłóceń, zlecone prace realizowane były profezjonalnie i terminowo.

Konsultanci firmy NEXUS Consultants wykazali się w toku prac obszerną wiedzą merytoryczną i branżową.

Wysoka ocena prac zrealizowanych przez Spółkę NEXUS Consultants, a także wieloletnie doświadczenie ze współpracy z tą firmą, pozwalają nam bez zastrzeżeń rekomendować świadczone przez nią usługi doradcze.

Dyrektor Biura Marketingu Handlowego

Agnieszka Chmielarz

 

W wyniku zrealizowanych prac doradczych uruchomiono (w tym specyfikację nowego sklepu internetowego) uruchomiono e-Pasaż PGNiG