Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA zlecił NEXUS Consultants Sp. z o.o. prace z zakresu analiz ekonomicznych podmiotów powiązanych i wyceny ich wartości.

„Zakres tematyczny zlecanych prac oraz końcowe opracowania wskazują na profesjonalizm konsultantów wyrażający się w wysokiej wiedzy merytorycznej, wnikliwym zaznajamianiu się z branżą działalności spółki będącej przedmiotem analizy, wysokiej jakości warsztatem analizy i prezentacji danych.

Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy współpracę z NEXUS Consultants Sp. z o.o.”

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami

Krystyna Szambelańczyk

Prezes Zarządu

Janusz Jarosiński