Głównymi celami usługi były:

 • efektywne wykorzystanie budżetu inwestycyjnego oraz zasobów Spółki,
 • poprawa jakości obsługi klienta, poprzez skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wykonawstwa inwestycji.

W ramach projektu konsultanci firmy NEXUS przeprowadzili:

 • audyt procesu inwestycyjnego w Oddziałach i Centrali Spółki,
 • mapowanie procesu inwestycyjnego wraz z symulacjami czasów trwania podprocesów,
 • ocenę przebiegu procesu inwestycyjnego, rozdziału zadań, obowiązujących regulacji, stosowanych praktyk, narzędzi

oraz opracowali projekt zmian, w tym:

 • model zarządzania procesem inwestycyjnym EnergiaPro SA,
 • model współpracy z komórkami organizacyjnymi, uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym,
 • model współpracy z wykonawcami usług projektowych i robót budowlanych,
 • mapowanie docelowego procesu inwestycyjnego,
 • metody alokacji nakładów finansowych na efekty rzeczowe wytworzone w drodze realizowanych inwestycji,
 • zbiór instrukcji dla rekomendowanych rozwiązań,
 • system oceny efektywności realizacji procesu inwestycyjnego,
 • identyfikacja wymagań dla systemów informatycznych, wspomagających proces inwestycyjny,
 • plan wdrożenia rekomendowanych rozwiązań w EnergiaPro SA.

Konsultanci firmy NEXUS wykazali się odpowiednią wiedzą i podejściem metodycznym w realizacji usługi doradczej. Zlecone prace zostały wykonane w sposób profesjonalny, w umówionym terminie.

Pozytywna ocena jakości wykonanych opracowań oraz przebiegu współpracy pozwala nam rekomendować usługi świadczone przez firmę NEXUS Consultants.

EnergiaPro S.A.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Sławomir Bogucki